Zasady zatrudniania, szkolenia i pracy maszynistów

Konferencja towarzysząca Forum towarowych operatorów kolejowych

 

20.06.2013, CS Szkolenie i Doradztwo, ul. Tomasza Edisona 2, Warszawa

 

Organizator:

TOR Konferencje

 

Partner merytoryczny:

TOR Audytor

CS Szkolenie i Doradztwo

 

 Patronat:

Forum Kolejowe - Railway Business Forum

 

Patronat medialny:

Rynek Kolejowy

rynek-kolejowy.pl

 

Maszyniści kolejowi to szczególnie poszukiwani pracownicy na polskim rynku kolejowym. Każda ze spółek, która planuje wejście w segment przewozów kolejowych towarowych lub pasażerskich lub poszerzenie zakresu świadczonych usług, spotyka się z koniecznością ich zatrudnienia. Są to pracownicy, których wysokie odpowiednie kwalifikacje mają kluczowe znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Tymczasem problemy ze szkolnictwem kolejowym oraz luka pokoleniowa w branży doprowadziły do deficytu maszynistów na rynku. Ci, którzy są już zatrudnieni, wymagają szkoleń i ciągłego podnoszenia oraz weryfikacji ich kwalifikacji. To z kolei generuje koszty. Zagadnieniom związanym z problematyką niedoboru maszynistów na rynku oraz specyfiką ich pracy poświęcona będzie konferencja organizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR 20 czerwca w Warszawie. Wydarzenie towarzyszy corocznemu Forum Towarowych Operatorów Kolejowych.


PROGRAM KONFERENCJI:

10:30

Rejestracja i poranna kawa

11:00

Wstęp

 • Prelegent: Piotr Faryna, Prezes, TOR Audytor

11:10

Chcę pracować jako maszynista

Generalne  wymagania i zasady pracy maszynistów na sieci PKP PLK, innych zarządców infrastruktury oraz bocznicach kolejowych w świetle regulacji krajowych i UE

 • Prelegent: Justyna Saderska, ekspert Forum Kolejowego – Railway Business Forum 

11:30

Chcemy zatrudnić maszynistę

Formy zatrudnienia maszynistów. Udostępnianie wykwalifikowanej kadry na rynku kolejowym

 • Prelegent: Bartłomiej Hadzicki, Prezes Zarządu,CargoMaster

11:50

Kontrola pracy maszynistów czy stanu infrastruktury – czy kamery są potrzebne?

Praktyczne problemy związane z praktyczną kontrolą pracy a rzeczywistość technologii i przepisy

 • Prelegent: Leszek Miętek, Prezydent, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (udział potwierdzony)

12:10

Szkolenie kandydata na maszynistę: punkt widzenia przewoźnika

Wymogi a praktyka:  koszty, czas, kompetencje szkolących i  doskonalenie wiedzy

 • Prelegent: Ignacy Góra, PKP Cargo(udział potwierdzony)

12:40

Szkolenie kandydata na maszynistę: punkt widzenia szkoleniowca

Realizacja procesu  szkolenia  w praktyce - podejście systemowe w firmach

 • Prelegent: Janusz Czarnocki, Prezes Zarządu, CS Szkolenie i Doradztwo

13:00

Przerwa kawowa

13:30

Czas pracy prowadzącego pojazd kolejowy

Teoria i praktyka regulacji dla przewoźników kolejowych

 • Prelegent: Wojciech Jurkiewicz, Freightliner PL 

13:50

Praktyczne problemy składania i rozpatrywania wniosków o licencję maszynisty 

w ramach nowego podejścia - pytania i odpowiedzi

 • Prelegent: Przedstawiciel UTK (zaproszono)

14:10

Rola maszynisty w systemie bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Analiza i szacowanie ryzyka związanego z pracą maszynisty

 • Prelegent: Krzysztof Baczyński, TOR Audytor

14:30

Maszynista na bocznicy bez licencji - kierowca bez prawa jazdy?

Niuanse prawa kolejowego w Rzeczypospolitej

 • Prelegent: Ryszard Węcławik, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego,  Zespół Doradców Gospodarczych TOR 

14:50

Regulaminy i instrukcje PKP PLK a instrukcje  przewoźnika kolejowego

 • Prelegent: Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, PKP Polskie Linie Kolejowe

15:10

Podsumowanie dnia

Dyskusja / pytania z sali

 • Moderatorzy: Piotr Faryna, Prezes, TOR Audytor;Ryszard Węcławik, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 

15:40

Lunch

Osoby zainteresowane tym wydarzeniem prosimy o kontakt:

Magdalena Chęcińska

magdalena.checinska@tor-konferencje.pl

22 323 77 44 wew. 124

PARTNERZY
 • Organizator
 • Partner merytoryczny
 • Partner medialny
 • Patronat
SPONSORZY